ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

1

ก.ย. 63
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 2/2563)
เวลา 15.15 น. สถานที่ : ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

All Events

เลือกปี

ก.ย
1 กันยายน 2563 เวลา 15.15 น.
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 2/2563)
สถานที่ : ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย
24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สถานที่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220